Kernbegrippen

New Food Concepts is een executive masterclass programma, een combinatie tussen theorie en praktijkcases.De volgende kernbegrippen staan centraal in de opleiding:

Observations

Deelnemers observeren concepten in de Verenigde Staten vanuit een basisstramien. Niet zomaar cases bekijken, maar met modellen en gerichte vragen de diepte in om te begrijpen hoe concepten in elkaar zitten. Deelnemers leren met andere ogen te kijken naar de omgeving waarin ze op onderzoek uitgaan. Tijdens de voorbereidende lesdag in Nederland zullen we het kader van toekomstige ontwikkelingen, national en internationaal, uitleggen.

 

Insights

In alle concepten die we bezoeken en in alle gastcolleges is het de bedoeling deelnemers uit te dagen en te inspireren. We willen dat eigen inzichten ontstaan. De nieuwe realiteit staat centraal in alle programma.

 

Analyses

Deelnemers krijgen de opdracht hun observaties en inzichten systematisch te analyseren en de vergelijking te maken tussen de cases, de concepten die ze bekijken en de Nederlandse praktijk waar ze zich zelf in bewegen. Waar liggen overeenkomsten en verschillen?

 

Learnings

Tijdens verschillende gastcolleges en cases wordt het kennisniveau van deelnemers verhoogd en leren ze van elkaar en hun omgeving.

 

Applications

Deelnemers worden tijdens discussies en werkcolleges uitgedaagd met elkaar na te denken over hoe de foodwerkelijkheid die ze zien in de Verenigde Staten ook vertaald kan worden naar de Nederlandse (en hun eigen) context.

 

Context change

Het hele programma is erop gericht deelnemers meer overzicht te geven op toekomstige ontwikkelingen van de foodsector in zijn geheel en dan met name op de invloed van trends en ontwikkelingen die vanuit het buitenland op ons af komen. Dat maakt dat de deelnemers veranderingen zien aankomen en daar proactief op kunnen inspelen met hun eigen beleid.